english persian

اخبار - تلفن گویا :: پیشرفته

نرم افزار کاوش گویا قادر است تا با اتصال به سیستم سانترال ، اپراتوری تلفن داخلی را نیز مدیریت کرده و در حقیقت یک منشی 24 ساعته تلفنی را با کمترین هزینه برای یک شرکت فراهم آورد

تلفن گویا

کیوسکهای اطلاع رسانی کاوش کیوسک ، برای هر سازمان و مکانی قابل تعریف بوده و نقش بسزایی در ارائه و کسب اطلاعات و نظرسنجی دارند

کیوسک اطلاع رسانی

Kavosh Madar Company
Copyright © 2004-2018